Marie Curie
Diolch am gymryd rhan yn y Diwrnod o Fyfyrdod

Diolch am gymryd rhan yn y Diwrnod o Fyfyrdod

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y Diwrnod o Fyfyrdod 2024. Roedd yn hynod i weld cymunedau, sefydliadau, grwpiau ac ysgolion yn dod at ei gilydd i fyfyrio, cofio a chefnogi ei gilydd.

Bydd Marie Curie yn parhau i godi ymwybyddiaeth o effaith galar ar ein bywydau a'r angen am well gofal a chymorth diwedd oes i bawb.

Cymerwch ein harolwg i'n helpu i gynllunio ein gwaith yn y dyfodol.

Cymorth a chefnogaeth

Marie Curie